www.ebbemunk.dkarrowFritz Jürgensens tegninger

Klassikerne | Mand til mand | Mellem kønnene | Musik | Tyende | I ægteskabet | Børn til børn | Opdragelse | Ungdom | Gadeliv | Gyssebogen | del 2 | del 3

Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur

Børn til børn


regiment

 

- Rid længere borte, Du! vi er' jo et heelt Regiment.


fisk

 

- Det var nok Dig, der kaldte mig Fisk, hvad?


tambourdrengen

 

Tambourdrengen gratulerer Nytaar og giver sin Sjels Udvalgte en Present paa Hiørnet af Sølvgaden og Kronprindssessegaden.

- Ha jeg stollen det? Det er nu fahlymæ Løgn. Verre nu see du kan holde Kieft og barestens inte lægge Mærke!


afsted

 

Forræderen paa iilsomst Fjed / Er flygtet bort, vi maa afsted! /
Skal vi ham snart indhente, / Er der ei Tid at vente.

Afsted, afsted paa iilsomst Fjed! / Paa iilsomst Fjed afsted, afsted! /
Afsted, afsted, afsted, afsted! / Afsted, sted, sted, Afsted, afsted!

 


ersi_du

 

- Ersi Du!! Treogtreds han blev skrevet!

- Det er nu Løgn! ... hvafor?

- Fordet han pifter i Fingrene.


gav_du_ham

 

- Gav du ham paa Tæven? — Aa! -

- Ja aa! Troer Du, han hadde ladt væt og mule Dig, hvis han hadde væt større?


rakvirket

 

- Æddu tosse Dreng! Du staaer nu og vælter Rakvirket!


tyveknegt

 

- Jeg skal nok sige til min Fa'er, at Du gaaer og synger, jeg er en Tyveknegt.

- Synger jeg at Du er en Tyveknegt?

- Ja Du gjør.

- Det var jo inte om Dig.

- Jo, det var!

- Er der da ingen andre end Dig der hedder Frederik?

- Nej, der er inte!


Opdragelse


ja_foerst

 

- Ja, først slo' jeg føst — men saa slo' han føst!!!


blaat

 

- Hvor tør Du vove at skrive med blaat Blæk? Din ugudelige Krabat! Troer du Dine Forældre koste saameget paa Dig for at Du evigt skal volde dem Kummer og blive et Udskud af det menneskelige Samfund?


dukke

 

- Men Barn dog! har du slæbt Din Dukke med i Kirke?

- Ja søde Mo'er! jeg vil vide hvad Amalie synes om den ny Præst.


et_par_ord

 

- Du maa vænne Dig af med saaledes at oversee Personer, som Du seer jeg viser Opmærksomhed. Den, der ved sine grundige historiske Arbeider har vundet et europæisk Navn, fortjener, at Du ikke sidder i hans Nærværelse og tygger paa Dit ... (hvad er det Du har i Munden, Knaldeviskelæder?) men at Du idetmindste et Øieblik lægger det tilside, reiser Dig op, og siger ham et Par forekommende Ord


gus

 

- Gus! Barn, Du staaer jo og bliver ganske vaas!


imidlertid

 

- Hvor har Du fra?

- Der fra: Imidlertid ...

- Naa: Imidlertid ...

- Imidlertid gjorde Svend Tveskiæg idelige Indfald i Norge, hærgede Landet, og ...

- Hærgede Landet ... hvorpaa var det han hærgede Landet?

- Paa det Grusomste, og forledet af den ærgjerrige Jarl Hakon, lod han Hagen Adelsteen myrde ved snedige Drabsmænd ... -


kjere_madam

 

- Men kjere Madam ...

- Jo, min Herre, det nytter ikke De nægter det: det er Dem, der har givet ham tre Honningkager til at fordærve Barnets Mave. Forleden lod De ham slaae Deres Barometer istykker ... hvorlet kunde Barnet ikke have faaet et Glasskaar i Øinene; og endnu igaar puttede han Deres ene Gummigalosche i kakkelovnen og forbrændte tre Fingre. Jeg maa forbyde ham at besøge Dem!


pjanke

 

- Pjanke? Hvorfor kalder Du Barnet for Pjanke?

- Dyr! Hvem siger Pjanke? Kan Du inte høre jeg siger: Be-jan-ga, for saadan hedder nu Tøsen

(note: Bianca)


rom

 

- Taabelige Dreng! ligger Rom i Vestindien? Rom er jo Hovedstad i Italien og Pavernes Residents.


kirkevaergen

- Siig mig, hvad kan man slutte om to Størrelser, der ere lige store med en og samme tredie?

- At ... At ... de inte er større end hverandre og heller inte mindre.

- Nu snakker Du hen i Taaget. Kan Du No. 17 besvare mig dette Spørgsmaal?

- At ... naar to Størrelser er ligestor med en og samme tredie saa er de indbyrdes ligestore!

- Fuldkommen rigtigt. Flink Dreng den No. 17, det er en lille Jokumsen, Søn af Kirkeværgen, De veed.

 


Forrige side   |   Næste side   |   Introduktion   |   English Summary   |   Samtlige tekster   |   Retur