Björn Afzelius'
låttekster
Afzelius

Dom eviga trubadurerna

Vi är Dom Eviga Trubadurerna;

Vårt skägg är glest och grått.

Vi har siat och sökt skilja sanning från lögn,

så oss har dom alltid försmått...

.

Skiva: En man, en röst, en gitarr (1988), tekst och musik: Björn Afzelius