Björn Afzelius'
låttekster
Afzelius

Ensam i gryningen

Natten är kall

men bilen är varm.

Snart kommer gryningen.

Timmerna går,

radion står på.

Snart kommer gryningen,

snart kommer gryningen.

Nu är jag äntligen

på väg hem till din famn.

.

Jobbet är klart,

publiken var bra.

Snart kommer gryningen,

snart kommer gryningen.

Snart ska jag äntligen

få ligga på din arm.

Snart ska jag äntligen

få vila i din famn.

.

Oh, hur många nätter blev så här?

Oh, hur många till ska bli så här -

bli precis så här?

Oh, dom tankar jag har tänkt just här.

Oh, dom drömmar jag har drömt just här -

drömt och glömt just här.

.

Natten tar slut,

snart blir det ljust.

Snart kommer gryningen,

snart kommer gryningen.

Snart ska jag äntligen

få sova på din arm.

Snart ska jag äntligen

få drömma i din famn.

.

Skiva: Tankar vid 50 (1997), tekst och musik: Björn Afzelius