Björn Afzelius'
låttekster
Afzelius

Som i en spökstad

Med själen mörkare än himlen

lämnar hon barnen bakom grinden,

och skyndar genom morgonvinden

för att nå det tåg som går på timmen.

.

Runt henne reser sej betongen

högre än murarna runt fången.

I allas ögon på perrsongen

skådar hon samma tysta ångest.

.

Tretti minuter in till staden

för att tjäna ihop till bröd för dagen.

Kupe'n är tystare än graven;

Tyst som i en spökstad.

.

Men djupt i var människa

glittrar en droppe så ren och klar;

Källan till frihetens hav.

.

Med själen lika grå som himlen,

och med dödens trötthet i sitt sinne,

hämtar hon barnen bakom grinden.

Ännu en dag är snart ett minne.

.

Men när alla sover ska hon drömma,

och TV'n hjälpa till att glömma,

att här är alla röster stumma;

Som i en spökstad.

.

För djupt i var människa

brinner en låga så ren och klar;

Längtan till frihetens hav.

.

Skiva: Tankar vid 50 (1997), tekst och musik: Björn Afzelius