C.V. Jørgensens
sangtekster
C.V. Jørgensen, foto Torben Christensen

En stynet strejfer

(En stynet strejfer)

.

En stynet strejfer tager flugten

for tiden snigløb hans eneste mål

som en trist procession i byens gader

under stjerner af stål

.

Iklædt vendekappesind

på den anden sideset kun en caliban

levemand ved nattetide

livsfornægter op af formiddagen

.

& på drankernes promenade

fyldes jeg med rytmer & had

de skifter solen ud med månen

der hvor solen sad

.

& først når den spejler sit ansigt

i lemonadesøens bred

vil solen lette anker

& tage dens spejlbillede med

.

Fortrængningsmekanismen svigter

abstinensnomader er jo slet ikke til

kun som æsketrolde fragmenter

af din sociale succes