C.V. Jørgensens
sangtekster
C.V. Jørgensen, foto Torben Christensen

Noter

Jeg har lavet denne samling af C.V. Jørgensens tekster, fordi jeg holder af hans univers og beundrer hans evne til at skabe en stemning med ganske få ord.

Har den moderne fremmedgørelse altid eksisteret? Jeg oplever det som om CV har beskrevet fremmedgørelsen lige siden sine første sange - før mails og mobiltelefoner indgik i hverdagslivet. Nye og gamle sange fungerer på linje, for teksterne nævner stadig hverken PC-er, mails eller mobiltelefoner, f.eks. hedder det "memo" i første linje af "Endnu en vinter".

Selvfølgelig er der noget, der med tiden virker bedaget, f.eks. har mobiltelefoner afskaffet telefonbokse. Er Fra en telefonboks så forældet? Nej - eller for mig står sangen som livagtigt kurmageri, inklusive linjen "det er som om jeg har din lange tunge indeni mit øre / det er dejligt nok men hva' er det egentlig du si'r".

C.V.s satire begyndte med "Solskinspigen" fra 1975, hvor han gør tykt grin med Ekstrabladets tomme tekster på side 9.

"Med tiden er sangenes ord blevet roligere, satiren mindre arrogant, brodden mere indadvendt, eller det stof som rimene sætter sig på mere resigneret, ... det harmoniske er ikke nødvendigvis banalt." (Hans Holten Hansen, citeret fra www.reception.hum.ku.dk)

Indian Summer er oversat til svensk af Joakim Thåstrøm og udgivet på "12 bud på CV", 2010: Indian Summar.

Redaktion

Indeksering af enkeltord: C.V.s sangtekster omfatter 4.300 forskellige ord (i alt 19.100 ord). De 90 mest hyppige ord er udeladt af indekseringen, det er:

&, af, alle, alt, at, bare, blir, da, dag, de, den, der, det, dig, din, dit, du, eller, en, endnu, er, et, for, fra, gik, godt, gør, gå, går, ha, han, har, hele, helt, her, hun, hva, hver, hvis, hvor, i, igen, ikke, ind, ingen, ja, jeg, ka, kan, kun, lidt, lige, længe, man, med, men, mer, mig, min, mine, mit, ned, nogen, noget, nu, når, og, om, op, os, på, rundt, se, selv, sig, sin, sit, skal, sku, som, står, så, til, ud, uden, var, ved, vi, vil, være.

De indekserede ord forekommer i alt 9.900 gange.

Ebbe Munk