C.V. Jørgensens
sangtekster
C.V. Jørgensen, foto Torben Christensen

En utroværdig harmoni

(C.V. Moto: Lampefeber, 1980)

Pludselig helt uden varsel er så alt forbi

& en utroværdig harmoni klinger ud & forsvinder

lige med et står du på bar bund uden alibi

som amatørtyv med et batteri af værdiløse minder

alt er gråt i gråt for såvidt ganske flot

men du ville hellere ha' man gav dig tingene

sort på hvidt så du ku' skelne mellem deres og dit

.

Da vi i sin tid uden grund gik & troede

os selv så allerhelvedes kloge

at vi med lethed kunne undvære hovedet

var det alligevel som om der var

en indre stemme der sagde hvis du ikke lære

din lektie nu fortryder du en skønne dag

.

Pludselig befinder vi os på hvert sit plan

men i et & samme ocean af tid der allerede er gået

lige med et kommer så fremtiden bag på en

I panik men på egne ben flygter vi på hver vores måde

alt er gråt i gråt for såvidt ganske flot

men du ville hellere ha' man gav dig tingene

sort på hvidt så du ku' skelne mellem deres og dit