C.V. Jørgensens
sangtekster
C.V. Jørgensen, foto Torben Christensen

Lænker & laster

(Vild i varmen)

.

På jagt efter kontakt

som tiltrukket af en mægtig magnet

dukker en overfladisk undergrund op

& gør alt hva' den ka' for at bli' set

skilter åbenlyst med alle sine mangler

i et kunstigt lys på Bar Bizarre

hvor hele klientellet er så dekadent

at det ska' eskorteres hjem derfra

.

Her gøres adskillige frugtesløse forsøg

på at finde en ny form for filosofi

& dekadencen er en hobby

man i mellemtiden så ka' gå op i

.

På jagt efter kontakt

totaloverstyres alle sanser

intetheden antager astronomisk dimension

på lettilgængelige stimulanser

man stirrer på hinanden uden at se noget som helst

som dukker & voksmannequiner

i et udstillingsvindue hvor tiden står stille

& ikke et øje tør røre en finger

.

På jagt efter kontakt

giftige & glatte fører de sig frem

lydløse og koldtberegnende som slanger

i ultrasmarte & helt nye ham

.

De rasler lidt mere med både lænker & laster

foretager sig ingenting på mange måder

er i virkeligheden blot tilfældige numre

i en serie af uløselige gåder