C.V. Jørgensens
sangtekster
C.V. Jørgensen, foto Torben Christensen

Lediggang agogo

(Lediggang a go go)

.

Lediggang agogo baby pausen er forbi

for ballet er i fuld sving

& musikken spiller vores melodi

Bag hermetisk lukkede døre en for en & efter tur

stepper sanseløse dansere

fra køen ind & ud af et gogobur

til et gensyn med The Medical Mystery Tour

Lediggang agogo hvor går vi hen

neden om hjem for til syvende & sidst

at blive til rigtige mennesker igen

.

Den dag dit mareridt er omme

& tingene igen ta'r fart

den dag alt er ved det gamle

Gryr først først det øjeblik du selv er parat

& ifølge din journal

burde du være det meget snart

.

Lediggang agogo baby bunden den er nået

din nedtur er tilendebragt

& dansen i dit bur veloverstået

døren står på vid gab nu hvor køen svinder ind

til noget der poppet sagt

ligner det rene & skære ingenting

& alle er igen begyndt at gå rundt i ring

Lediggang agogo hvor går vi hen

neden om hjem for til syvende & sidst

at blive til rigtige mennesker igen