Steffen Brandts
sangtekster til TV-2
Randers station

Noter

Steffen Brandts 253 sange til TV-2 og andre omfatter 44.800 ord, heraf 6.500 forskellige. De 123 mest hyppige ord er udeladt af indekseringen, det er:

og, er, jeg, det, i, du, der, en, at, vi, på, mig, så, som, for, har, dig, til, med, ikke, et, af, de, den, om, kan, men, vil, var, nu, alt, hvad, skal, hvor, noget, her, lige, man, hun, lidt, min, aldrig, ved, han, når, hvis, hva, fra, bare, helt, sig, os, igen, ud, være, hele, selv, går, liv, op, før, ingen, kunne, livet, se, mere, sådan, tilbage, ville, mit, sidste, gør, din, forbi, gøre, sagde, åh, alle, altid, kom, dit, ind, drømme, sige, nogen, siger, dine, måske, nok, står, verden, væk, få, kun, sted, ned, tid, gå, under, eller, meget, alting, blir, dag, det, dit, end, endnu, gang, godt, hjem, kommer, ku, li, må, nat, ord, over, ser, ske, skulle, tror, vej.

.

De indekserede ord forekommer i alt 20.100 gange.

.

Ebbe Munk

.