Steffen Brandts
sangtekster til TV-2
Randers station

Arbejdshold (Vi er det bedste hold)

TV-2: Fri Som Fuglen - Live 87, 1987

.

Vi banker rust om natten

og vi sover om dagen

vi er et arbejdsskiftehold

på 15 mand

vi kører langs oliehavnen

i moderne biler

kobler ud, bremser op

og viser legitimation

vi er det bedste hold

vi banker rust hele natten

vi er det bedste hold

vi banker rust hele natten

vi er det bedste hold

vi banker rust hele natten

.

Ned af rampe, fotocelle

port der åbner

og så ud i underjordiske

parkeringsanlæg

vender vore ansigter

mod kæmpeprojektører

låser mandskabsrummet op

og kaffe, ild på en smøg

vi er det bedste hold

vi banker rust hele natten

vi er det bedste hold

vi banker rust hele natten

vi er det bedste hold

vi banker rust hele natten

.

© Tekst og musik: Steffen Brandt

.