Steffen Brandts
sangtekster til TV-2
Randers station

Kolde Hjerner

TV-2: Fantastiske Toyota, 1981

.

Det kan kolde hjerner ik' forstå

vi er lærkesangen på et strå

livets rytme døbt i sommerdræ

mer end gumlekost for øg og fæ

.

© Tekst: Jeppe Aakjær

.